אימרד כלל ביוטכנולוגיה BPT
אמינולאב מדינול CBD
אנטרפארם מטמורפיקס DSL
אתרוג מכון ויצמן GROWTECH  ALGATECHNOLOGIES
ביו-ויו מעבדות חי HP
ביואקטיביטי נקסטר PPS
ביוטכנולוגיה כללית (BTG) סול ג'ל QBI
בית החולים איכילוב סוליובסט VBL
בית החולים קפלן סיגמה FuturaGene Shanghai - China
גלוסנס עלבד
גן שמואל מזון פריגת
דיאגנוסטיק טכנולוגי'ס פתולאב
האוניברסיטה העברית ציטולאב
המבדקה הכימית קמהדע
המכללה האקדמית להנדסה ירושלים קריסטל קליר
וינבונד קרלסברג
וקטביוטיקס רוזתם
זרעים גדרה תעשיות ביולוגיות בית  - העמק
טרנס אלגי'
 
 
       
logo Web Design